Căn cứ Nghị định 86/2014/NĐ-CP và thông tư 63/2014/TT-BGTVT các xe kinh doanh vận tải đều tiến tới lộ trình bắt buộc phải gắn phù hiệu. Trong bài viết này VNET xin trích rõ những quy định về thời hạn cũng như quy định bắt buộc phải dán phù hiệu trên xe vận tải hàng hóa. Chắc chắn đây sẽ là những thông tin thiết thực, hữu ích cho các doanh nghiệp vận tải trên cả nước.

MÙt tài x¿ dán phù hiÇu lên xe t£i. ¢nh: (V.TR.)

  1. Quy đnh v qun lý, s dng phù hiu, bin hiu
  2. Phù hiệu, biển hiệu phải được gắn ở vị trí dễ quan sát trên kính chắn gió phía bên phải người lái xe. Phù hiệu, biển hiệu phải còn nguyên tem, mác, không được tẩy xóa hoặc sửa chữa các thông tin.
  3. Thời hạn có giá trị của phù hiệu theo thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kinh doanh vận tải và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện.
  4. Quy đnh v l trình cp phù hiu:

Khoản 4, Điều 11 nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định lộ trình bắt buộc triển khai cấp phù hiệu như sau:

  1. Trước ngày 01/7/2015 đối với xe buýt, sơ mi rơ moóc, xe đầu kéo kéo rơ moóc kinh doanh vận tải;
  2. Trước ngày 01/1/ 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;
  3. Trước ngày 01/7/ 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;
  4. Trước ngày 01/1/2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;
  5. Trước ngày 01/7/2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

Như vậy tính đến thời điểm này, tất cả các xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có tải trọng từ 10 tấn trở lên đã bắt buộc phải dán phù hiệu trước khi đưa vào hoạt động chuyên chở hàng hóa kinh doanh. Đề nghị các doanh nghiệp vận tải chú ý theo sát lộ trình này để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật cũng như đảm bảo lưu thông, hoạt động kinh doanh được diễn ra xuyên suốt, thuận lợi.

Xem thêm:

Xe tải từ 10 tấn trở lên phải gắn phù hiệu trước ngày 1/1/2016

 

Bài viết liên quan