Với những người chủ doanh nghiệp vận tải, người quản lý đội xe thường không thể ngày nào cũng đo xem lượng nhiên liệu ngày hôm nay sử dụng là bao nhiêu, có hợp lý hay không? Với chi phí nhiên liệu hiện tại, doanh nghiệp có đem lại lợi nhuận tối đa được không? […]

Read More

Song song đợt càn quét của Cơn bão số 1 (Mirinae) gây ảnh hưởng đến các tỉnh khu vực đồng bằng bắc bộ, VNETGPS cũng đã xảy ra cơn bảo khủng với sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới khách hàng. Trong đợt khuyến mãi tháng 7, rất nhiều khác hàng đã “bị ảnh hưởng” […]

Read More

Hiện nay, thiết bị định vị đã trở thành thiết bị phổ biến và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Mặc dù đây là thiết bị rất dễ sử dụng và lắp đặt nhưng bạn vẫn nên nhờ đến sự trợ giúp của nhà cung cấp trong suốt quá trình lắp đặt và […]

Read More

Kính gửi: Quý Khách Hàng, Đại Lý và Đối Tác trên toàn quốc! Đồng kính gửi: Cán bộ, nhân viên Công ty VNET Để ghi nhận sự đóng góp của tất cả các thành viên cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua, VNETGPS tổ chức chương trình du lịch nghỉ mát […]

Read More