Thông tư, nghị định về cung cấp và sử dụng thiết bị giám sát hành trình

Thiết bị định vị, giải pháp tối ưu giúp bạn quản lý tài sản của mình một cách hiệu quả. Ngoài ra lắp Thiết bị giám sát hành trình cũng là một trong những điệu kiện cần để các đơn vị làm thủ tục cấp phù hiệu xe vận tải.  

Một số thông tư, quy định về kinh doanh vận tải và quy định về thông số của thiết bị định vị mà chủ xe, nhà cung cấp thiết bị giám sát hành trình cần phải biết:

  1. Nghị định 86/2014/ND-CP: Quy định về Kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.
  2. Thông tư 09/2009/TT-BGTVT: Quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô.
  3. Thông tư 13 /2009/TT-BGTVT: Quy định về tốc độ và khoảng cách của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
  4. Thông tư 73 /2014/TT-BGTVT (QCVN 31:2014/BGTVT): Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thiết bị giám sát hành trình ô tô
  5. Quy chuẩn 41/2016/BGTVT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về biến hiệu đường bộ mới nhất 2016 của Bộ giao thông vận tải (thay thế quy chuẩn 41/2012)

Nghị định 86 /2014/ND-CP                                                        Thông tư 13 /2009/TT-BGTVT
 tai-phan-mem                                                      tai-phan-mem

 

Thông tư 09 /2009/TT-BGTVT                                                 Thông tư 73/2014/TT-BGTVT

tai-phan-mem                                                      tai-phan-mem

 

Quy chuẩn 41:2016/BGTVT                                                       Quy chuẩn QCVN 31:2014/BGTVT

tai-phan-mem                                                       tai-phan-mem 

VNETGPS sản xuất và phân phối thiết bị giám sát hành trình TG102SE đáp ứng đầy đủ Quy chuẩn, quy định của Bộ giao thông vận tải. Sản phẩm này đáp ứng cao nhất tiêu chí giám sát hành trình theo quy chuẩn QCVN 31:2014 của Bộ GTVT. Với công nghệ sản xuất tiên tiến thiết bị định vị hợp chuẩn TG102SE được đông đảo người dùng đón nhận và đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã.

Hãy gọi ngay theo HOTLINE: 0904 625 155 để được tư vấn và dùng thử sản phẩm.

Thiết bị giám sát hành trình TG102SE phù hợp Quy chuẩn 31:2014/BGTVT