Đối với chiếc xe có bình nhiên liệu lớn thì việc kiểm soát nhiên liệu rất khó khăn. Ngay cả những cảm biến điện tử thông minh cũng khó có thể đánh giá chính xác được lượng nhiên liệu hiện còn lại trong bình. Chính vì thế cần có một phương pháp đo lường mới […]

Read More