VNETGPS trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá chi tiết các thiết bị định vị xe máy năm 2016 STT Thiết bị + Phụ kiện Hình ảnh Đơn giá (VNĐ) 1 Bộ thiết bị định vị xe máy JV100 bao gồm: + 01 Thiết bị định vị JV100 + 01 Bó dây chuẩn […]

Read More

VNETGPS trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá chi tiết các thiết bị định vị ô tô năm 2016 bao gồm thiết bị giám sát hành trình phù hợp quy chuẩn của Bộ GTVT và các thiết bị định vị ô tô thông thường như sau: STT Thiết bị + Phụ kiện Hình […]

Read More