VNETGPS trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá chi tiết các thiết bị định vị cá nhân năm 2016 STT Thiết bị + Phụ kiện Hình ảnh Đơn giá (VNĐ) 1 Bộ thiết bị định vị cá nhân TG03A bao gồm: + 01 Thiết bị định vị TG03A + 01 Bó dây, Sạc […]

Read More