VNETGPS trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá thiết bị định vị cá nhân năm 2016 như sau: STT Thiết bị + Phụ kiện Hình ảnh Đơn giá (VNĐ) 1 Báo giá thiết bị định vị cá nhân TG03A bao gồm: + 01 Thiết bị định vị TG03A + 01 Bó dây, Sạc chuẩn […]

Read More