Khi đưa ra nghị định yêu cầu các chủ phương tiện lắp đặt thiết bị định vị cho phương tiện của mình, Bộ GTVT cũng đưa ra một tiêu chuẩn về thiết bị được lựa chọn để lắp đặt. Những tiêu chuẩn đó được quy định trong Quy chuẩn QCVN 31/2011 – BGTVT. Tìm hiểu rõ hơn về quy chuẩn này nhé!

4

Thiết bị giám sát hành trìnhTG101 phù hợp Quy chuẩn QCVN 31/2014 của Bộ GTVT

Bộ GTVT đưa ra thông tư số 08/2011/TT – BGTVT ban hành ngày 08 tháng 03 năm 2011 đi kèm với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – quy chuẩn QCVN 31/2011 – BGTVT  về việc thực hiện về việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho phương tiện. Những thiết bị được lắp đặt cho xe phải tuân theo đầy đủ quy chuẩn này. QCVN 31/2011 – BGTVT  là quy chuẩn được đưa ra với các thiết bị lắp đặt trên tất cả các loại xe khách, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe container. Đây được xem là một tiêu chuẩn để đánh giá thiết bị giám sát hành trình cũng như giúp người sử dụng dễ dàng hơn trong việc lựa chọn thiết bị phù hợp.

Quy chuẩn QCVN 31/2011 – BGTVT dùng để đánh giá một số thông số cần thiết của thiết bị như: độ nhạy của thiết bị, khả năng cập nhật dữ liệu, khả năng lưu trữ dữ liệu, các tính năng, độ bền của thiết bị, các nút cảnh báo có trên thiết bị, khả năng truyền thông tin, khả năng tổng hợp các báo cáo… Trong quy chuẩn này đưa ra các thông số để đo lường để xem thiết bị giám sát đó có hợp chuẩn hay không và thiết bị có đáp ứng được yêu cầu khi sử dụng hay không?

Một thiết bị giám sát hành trình đáp ứng được tất cả các yêu cầu cơ bản của quy chuẩn thì mới được phép lắp đặt trên phương tiện và khi đó mới được các cơ quan chức năng công nhận về độ hợp quy.  Quy chuẩn QCVN 31/2011 – BGTVT sẽ là một tài liệu quan trọng mà chủ phương tiện cần phải nắm vững trước khi lựa chọn một thiết bị giám sát cho phương tiện của mình.

Bài viết liên quan