VNETGPS trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá chi tiết các sản phẩm camera giám sát hành trình năm 2016 STT Thiết bị + Phụ kiện Hình ảnh Đơn giá (VNĐ) 1 Bộ camera hành trình VietMap X9 bao gồm: + 01 Camera VietMap X9 + 01 Giá đỡ gắn lên kính xe […]

Read More

VNETGPS trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá chi tiết các thiết bị định vị cá nhân năm 2016 STT Thiết bị + Phụ kiện Hình ảnh Đơn giá (VNĐ) 1 Bộ thiết bị định vị cá nhân TG03A bao gồm: + 01 Thiết bị định vị TG03A + 01 Bó dây, Sạc […]

Read More

VNETGPS trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá chi tiết các thiết bị định vị xe máy năm 2016 STT Thiết bị + Phụ kiện Hình ảnh Đơn giá (VNĐ) 1 Bộ thiết bị định vị xe máy JV100 bao gồm: + 01 Thiết bị định vị JV100 + 01 Bó dây chuẩn […]

Read More

VNETGPS trân trọng gửi tới quý khách hàng báo giá chi tiết các thiết bị định vị ô tô năm 2016 bao gồm thiết bị giám sát hành trình phù hợp quy chuẩn của Bộ GTVT và các thiết bị định vị ô tô thông thường như sau: STT Thiết bị + Phụ kiện Hình […]

Read More