Thiết bị định vị giá rẻ

Thiết bị định vị hợp chuẩn của bộ GTVT

Theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính Phủ, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa phải gắn thiết bị giám sát hành trình.
TG102SE tự hào là thiết bị giám sát hành trình hợp chuẩn nhỏ gọn nhất Việt Nam hiện nay. Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi Công ty cổ phần công nghệ điện tử & viễn thông Việt Nam và được hợp quy theo quy chuẩn QCVN:31/2014/BGTVT. Xe được lắp đặt thiết bị này không chỉ đạt tiêu chuẩn đăng kiểm, kiểm định mà còn nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, điều hành của các doanh nghiệp vận tải.